Πράσινη Επιχειρηματικότητα


green_business_w640Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια νέα φιλοσοφία
 η οποία  συνδέεται πολύ στενά με την αναδυόμενη πράσινη ζήτηση, την καινοτομία και το επιχειρηματικό όραμα. Συνδέεται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας δια μέσου της εφαρμογής στρατηγικών φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες ασκούν θετική εξωτερική επίδραση, αναδεικνύοντας  την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνδυάζει την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στην οικονομία και την αγορά και παράλληλα την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθεί μια πράσινη πολιτική. Είναι δηλαδή μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Τα οφέλη από την ενσωμάτωση της πράσινης πολιτικής στις στρατηγικές ανάπτυξης συμπεριλαμβάνουν, τα πιο κάτω:

 • Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Βέλτιστη διαχείριση-αξιοποίηση των φυσικών πόρων
 • Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων και βέλτιστη διαχείριση / αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης.
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υιοθέτηση πράσινης αντίληψης και δράσης για εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
 • Οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Σχέδιο Χορηγιών – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες,

AgriManu

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την 1η προκήρυξη του Σχεδίου «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

 

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στόχος του Σχεδίου είναι να ενισχυθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα  του.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

Τα κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, τα  καινούρια μηχανήματα και εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, η ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται από το Σχέδιο) και οι δαπάνες αρχικής πιστοποίησης.

Δικαιούχοι είναι:

 1. μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που εργοδοτούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ.
 2. πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της δασοκομίας.

Χορηγία:

 • Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσηςµε ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 για τις επιλέξιμες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τις €200.000 για τις επιλέξιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Στις περιπτώσειςπολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, το ανώτατο ύψος χορηγίας φθάνει τις €300.000.
 • Για τιςσυμπράξεις/ συγχωνεύσεις εγκεκριμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών στις οποίες συμμετέχουν πέραν των δύο Οργανώσεων ή/και Ομάδων, το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 10 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Σχέδια Χορηγιών

 

Στα πλαίσια της συνεχής πληροφόρησης που προσφέρουμε σχετικά με θέματα που μποροούν βοηθήσουν την ανταγωνιστηκότητα των επιχειρήσεων, σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα Σχέδια Χορηγιών:

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα για Γεωργι15s10epidot-thumb-largeκά και Δασοκομικά Προϊόντα

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάρτη του 2016 και στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων. Μεταξύ των επιλέξιμων Δαπανών που θα καλύπτει το Σχέδιο, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός.

Σχέδιο Προώecommerceθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

 

Σχέδιο για τη Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων Clusters

Το σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και ο σκοπός του θα είναι η δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση ή και αναβάθμιση επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).  Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους συνεργατικούς σχηματισμούς που θα έχουν σκοπό  τη δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα, ή / και θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

 

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 HotelΑναμένεται η προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου. Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Σχεδίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).

 

Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις» (Σχέδιο προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις)

PVindustrial

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) έχει ανακοινώσει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του
Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » Προγραμματική Περίοδος 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

 

Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»

PVhome

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νetetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων

 

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου- EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

emas-8001441745649

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Και πάλι πρωτοπόροι

τοπ

Η CBA ως πρωτοπόρος εταιρεία κατάφερε για ακόμη μια φορά να πετύχει το στόχο της. Με βάση την πολυετή εμπειρία μας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχουμε αποδείξει ότι με συστηματική δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας με την πολύχρονη εμπειρία που το διακρίνει υποστήριξε την εταιρία, Infocredit Group Ltd, σε όλη την διαδικασία εφαρμογής συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22301:2013. Ως αποτέλεσμα, η Infocredit Group Ltd είναι τώρα η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο πιστοποιημένη με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και με το ISO 22301:2013.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες της εταιρείας μας και επιβεβαιώνει το καλό όνομα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, επιβραβεύει τις προσπάθειες του προσωπικού μας και μας γεμίζει με υπερηφάνεια. Έχοντας ως φάρο την συγκεκριμένη επιτυχία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε σε κάθε στόχο που εσείς, οι πελάτες μας, έχετε θέσει.

Θερμά συγχαρητήρια στους πελάτες μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό που εργάστηκε με αφοσίωση και επαγγελματισμό για επίτευξη του στόχου.

Η επιτυχίες των πελατών μας είναι η ικανοποίηση μας.

Ελάτε μαζί μας για την επόμενη πρόκληση!

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009)

EMAS

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένας γενικός όρος για μια βιομηχανική οικονομία που δεν παράγει απόβλητα και δεν ρυπαίνει λόγω σχεδιασμού ή πρόθεσης. Στηρίζεται στη μελέτη των συστημάτων ανάδρασης  (μη γραμμικά), ιδιαίτερα στα ζώντα συστήματα. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού είναι η έννοια της βελτιστοποίησης των συστημάτων και όχι των συστατικών ή την έννοια του «σχεδιασμού για προσαρμογή». Ως μια γενική ιδέα αντλείται από μια σειρά ειδικότερων προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της βιομίμησης, βιομηχανικής οικολογίας, και την «γαλάζια οικονομία».

Σε ευρύτερη έννοια, η κυκλική προσέγγιση είναι ένα CircularEconomyπλαίσιο που παίρνει ιδέες από τα ζώντα συστήματα. Θεωρεί ότι τα συστήματα μας θα πρέπει να λειτουργούν σαν οργανισμοί, επεξεργάζοντας τα θρεπτικά που μπορούν να τροφοδοτηθούν πίσω στον κύκλο. Η κυκλική οικονομία μας βοηθά να ξεφύγουμε από το γραμμικό μοντέλο “Πάρτε, Δημιουργήστε, Απορρίψτε”, που ακολουθείται από τις βιομηχανικές διαδικασίες και τον τρόπο ζωής που το τροφοδοτεί. Και τα δύο καταστρέφουν τα αποθέματα για τη δημιουργία προϊόντων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε αποτεφρωτήρες. Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες εκδόσεις προτύπων

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση των νέων προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 τα οποία αντικατέστησαν τις προηγούμενες εκδόσεις τους. Είναι επίσης σε στάδιο   ISO / DIS 45001 το  πρότυπο που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001.

Τα νέα πρότυπα προσδίδουν νέα διάσταση στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Έγιναν πιο πελατοκεντρικά και υποστηρίζουν δυναμικότερα τις επιχειρήσεις στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η κοινή τους δομή, η απαίτηση για διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων και ενδιαφερομένων μερών  καθώς και η καλύτερη περιγραφή του πλαισίου της επιχείρησης (Business Context).

Παράλληλα παρατηρείται αύξηση της επιχειρηματικής ανάγκης για μοντέρνα πρότυπα, όπως, ISO 28000:2007 (Ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας), ISO 22301:2012 (Επιχειρησιακή συνέχεια) και ISO 27001:2013 (Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών).

Η εταιρίας μας για ακόμα μια φορά πρωτοπόρησε έχοντας ήδη πελάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22301:2012 και ISO 9001:2015. Έχουμε δημιουργήσει την απαραίτητη μεθοδολογία για να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις / οργανισμούς οι οποίοι είναι ήδη πιστοποιημένοι με παλαιότερες εκδόσεις προτύπων ή που θέλουν να προχωρήσουν με πιστοποίηση με οποιοδήποτε νέο πρότυπο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.