Αναθεωρημένες εκδόσεις προτύπων

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση των νέων προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 τα οποία αντικατέστησαν τις προηγούμενες εκδόσεις τους. Είναι επίσης σε στάδιο   ISO / DIS 45001 το  πρότυπο που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001.

Τα νέα πρότυπα προσδίδουν νέα διάσταση στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Έγιναν πιο πελατοκεντρικά και υποστηρίζουν δυναμικότερα τις επιχειρήσεις στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η κοινή τους δομή, η απαίτηση για διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων και ενδιαφερομένων μερών  καθώς και η καλύτερη περιγραφή του πλαισίου της επιχείρησης (Business Context).

Παράλληλα παρατηρείται αύξηση της επιχειρηματικής ανάγκης για μοντέρνα πρότυπα, όπως, ISO 28000:2007 (Ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας), ISO 22301:2012 (Επιχειρησιακή συνέχεια) και ISO 27001:2013 (Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών).

Η εταιρίας μας για ακόμα μια φορά πρωτοπόρησε έχοντας ήδη πελάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22301:2012 και ISO 9001:2015. Έχουμε δημιουργήσει την απαραίτητη μεθοδολογία για να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις / οργανισμούς οι οποίοι είναι ήδη πιστοποιημένοι με παλαιότερες εκδόσεις προτύπων ή που θέλουν να προχωρήσουν με πιστοποίηση με οποιοδήποτε νέο πρότυπο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.