Όλοι οι υπεύθυνοι και μέλη ομάδων εργασίας της CBA, δεσμεύονται να εφαρμόζουν τον πιο κάτω κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας:

  • Τιμούμε, υποστηρίζουμε και σεβόμαστε τους στόχους, δυνατότητες και αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου
  • Σεβόμαστε τους συνεργάτες, ανταγωνιστές και το επάγγελμα μας
  • Ο πελάτης μας είναι ο ηγέτης του οργανισμού ο οποίος μας προσέλαβε και ο ίδιος ο οργανισμός ως νομική οντότητα.
  • Όλες οι πληροφορίες / δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τους πελάτες μας είναι και παραμένουν εμπιστευτικά, εκτός και αν ο πελάτης μας εξουσιοδοτήσει να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά.
  • Ετοιμάζουμε και συμφωνούμε με τον πελάτη την προσφορά / συμβόλαιο, διασφαλίζοντας ότι πριν την έναρξη της εργασίας ο πελάτης κατανοεί την προσέγγιση μας, τα όρια εμπιστευτικότητας, το οικονομικό μέρος της συμφωνίας και άλλους όρους που προνοεί η σύμβαση μας.
  • Σεβόμαστε το δικαίωμα του πελάτη να τερματίσει το συμβόλαιο σε οποιοδήποτε στάδιο της συνεργασίας. Εάν συμβεί να χάσουμε τη δέσμευση μας προς τον πελάτη, ή δούμε ενδείξεις ότι ο πελάτης δεν επωφελείται πλέον από τη συνεργασία μας, τον ενημερώνουμε με ειλικρίνεια και εξασκούμε το δικαίωμα μας να διακόψουμε το συμβόλαιο.
  • Σε καμία περίπτωση δε θα εκμεταλλευτούμε τον πελάτη μας σε προσωπικό, κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο.
  • Κατανοούμε τις όποιες αδυναμίες και όρια μας και παρέχουμε υπηρεσίες για τις οποίες είμαστε προσοντούχοι ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης / κατάρτισης ή / και επαρκούς εμπειρίας.
  • Θα συστήσουμε στον πελάτη μας να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες άλλων ειδικών οποτεδήποτε διαπιστώσουμε τέτοια ανάγκη, και θα τους εμπλέξουμε οι ίδιοι μόνο μετά από γραπτή έγκριση από τον πελάτη
FacebookTwitterLinkedIn