Συμμετέχουμε ενεργά σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς συνδέσμους, μεγιστοποιώντας τις ικανότητες και δυνατότητες μας στο να βοηθούμε τους πελάτες μας να βελτιώνονται. Επιπλέον, έχουμε προβεί σε στρατηγικές συνεργασίες με φημισμένες εταιρίες, ηγέτες στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε τις ικανότητες που υπάρχουν εσωτερικά στην εταιρία μας.

Αυτές οι διαπιστεύσεις δίνουν στους πελάτες μας μία επιπλέον βεβαιότητα ότι θα λαμβάνουν πάντα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι συνεργασίες μας περιλαμβάνουν :

  • Διεθνής Σύνδεσμος Ινστιτούτων Συμβούλων Επιχειρήσεων
  • Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ)
  • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
  • Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)
  • Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
  • Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  • Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
FacebookTwitterLinkedIn