Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένας γενικός όρος για μια βιομηχανική οικονομία που δεν παράγει απόβλητα και δεν ρυπαίνει λόγω σχεδιασμού ή πρόθεσης. Στηρίζεται στη μελέτη των συστημάτων ανάδρασης  (μη γραμμικά), ιδιαίτερα στα ζώντα συστήματα. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού είναι η έννοια της βελτιστοποίησης των συστημάτων και όχι των συστατικών ή την έννοια του «σχεδιασμού για προσαρμογή». Ως μια γενική ιδέα αντλείται από μια σειρά ειδικότερων προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της βιομίμησης, βιομηχανικής οικολογίας, και την «γαλάζια οικονομία».

Σε ευρύτερη έννοια, η κυκλική προσέγγιση είναι ένα CircularEconomyπλαίσιο που παίρνει ιδέες από τα ζώντα συστήματα. Θεωρεί ότι τα συστήματα μας θα πρέπει να λειτουργούν σαν οργανισμοί, επεξεργάζοντας τα θρεπτικά που μπορούν να τροφοδοτηθούν πίσω στον κύκλο. Η κυκλική οικονομία μας βοηθά να ξεφύγουμε από το γραμμικό μοντέλο “Πάρτε, Δημιουργήστε, Απορρίψτε”, που ακολουθείται από τις βιομηχανικές διαδικασίες και τον τρόπο ζωής που το τροφοδοτεί. Και τα δύο καταστρέφουν τα αποθέματα για τη δημιουργία προϊόντων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε αποτεφρωτήρες.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό η κυκλική οικονομία μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας να διαχειρίζεται ορθότερα τα απόβλητα που παράγει. Επίσης μπορείτε να αποφεύγετε την άσκοπη σπατάλη μέσω της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, να επιτύχετε μείωση των εξόδων αλλά και να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης σας. Με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας εναρμονίζεστε με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001 και ενισχύετε το καλό όνομα στην αγορά, μιας και η επιχείρηση θα έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητες της την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.