Αλλαγή, Βελτίωση, Ποιότητα, Μείωση Σπατάλης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές της επιχειρησιακής αριστείας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας στην ομαλότερη εισαγωγή των συστημάτων αυτών.

Τα συστήματα και τεχνικές της Επιχειρησιακής Αριστείας δεν «παράγουν» λεφτά. Αυτό που κάνουν είναι να μειώνουν τις σπατάλες σε υλικά και χρόνο και να αυξάνουν την παραγωγικότητα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας οργανισμός με ομαλότερη λειτουργία, λιγότερα λειτουργικά έξοδα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Ένας οργανισμός που θέλει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες και το προσωπικό του πρέπει απαραίτητα να κάνει δυο πολύ βασικές ερωτήσεις… Γιατί;….γίνεται κάτι και Πώς;… βελτιώνεται ή διορθώνεται. Τα συστήματα και οι τεχνικές που μπορούμε να βοηθήσουμε να εφαρμοστούν σε ένα οργανισμό, θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που βοηθούν στην καταγραφή και ανάλυση των ερωτημάτων αυτών, την εφαρμογή μέτρων με σκοπό τη βελτίωση.

Κάθε σύστημα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιλογή της καλύτερης λύσης για τον οργανισμό σας και το συνδυασμό του με οποιαδήποτε άλλα συστήματα, πρότυπα και τεχνικές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του οργανισμού σας.

Φιλοσοφία μας είναι η συστηματική και μεθοδολογική προσέγγιση κάθε περίπτωσης. Η εμβάθυνση στο ειδικό περιβάλλον κάθε οργανισμού και η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και προβλημάτων του. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το σωστό σχεδιασμό, την ευκολότερη εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και την επίλυση προβλημάτων στον οργανισμό.

Quest:

Αξιολόγηση Οργάνωσης και Διαδικασιών Λειτουργίας

FacebookTwitterLinkedIn