Νίκος Ξυπτεράς

Νέο στέλεχος στην ομάδα μας.

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Νίκο στην όμαδα μας. Ο Νίκος είναι εξειδικευμένος σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο στο email: [email protected]

linkedin profile