Και πάλι πρωτοπόροι

τοπ

Η CBA ως πρωτοπόρος εταιρεία κατάφερε για ακόμη μια φορά να πετύχει το στόχο της. Με βάση την πολυετή εμπειρία μας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχουμε αποδείξει ότι με συστηματική δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας με την πολύχρονη εμπειρία που το διακρίνει υποστήριξε την εταιρία, Infocredit Group Ltd, σε όλη την διαδικασία εφαρμογής συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22301:2013. Ως αποτέλεσμα, η Infocredit Group Ltd είναι τώρα η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο πιστοποιημένη με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και με το ISO 22301:2013.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες της εταιρείας μας και επιβεβαιώνει το καλό όνομα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, επιβραβεύει τις προσπάθειες του προσωπικού μας και μας γεμίζει με υπερηφάνεια. Έχοντας ως φάρο την συγκεκριμένη επιτυχία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε σε κάθε στόχο που εσείς, οι πελάτες μας, έχετε θέσει.

Θερμά συγχαρητήρια στους πελάτες μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό που εργάστηκε με αφοσίωση και επαγγελματισμό για επίτευξη του στόχου.

Η επιτυχίες των πελατών μας είναι η ικανοποίηση μας.

Ελάτε μαζί μας για την επόμενη πρόκληση!

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009)

EMAS

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένας γενικός όρος για μια βιομηχανική οικονομία που δεν παράγει απόβλητα και δεν ρυπαίνει λόγω σχεδιασμού ή πρόθεσης. Στηρίζεται στη μελέτη των συστημάτων ανάδρασης  (μη γραμμικά), ιδιαίτερα στα ζώντα συστήματα. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού είναι η έννοια της βελτιστοποίησης των συστημάτων και όχι των συστατικών ή την έννοια του «σχεδιασμού για προσαρμογή». Ως μια γενική ιδέα αντλείται από μια σειρά ειδικότερων προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της βιομίμησης, βιομηχανικής οικολογίας, και την «γαλάζια οικονομία».

Σε ευρύτερη έννοια, η κυκλική προσέγγιση είναι ένα CircularEconomyπλαίσιο που παίρνει ιδέες από τα ζώντα συστήματα. Θεωρεί ότι τα συστήματα μας θα πρέπει να λειτουργούν σαν οργανισμοί, επεξεργάζοντας τα θρεπτικά που μπορούν να τροφοδοτηθούν πίσω στον κύκλο. Η κυκλική οικονομία μας βοηθά να ξεφύγουμε από το γραμμικό μοντέλο “Πάρτε, Δημιουργήστε, Απορρίψτε”, που ακολουθείται από τις βιομηχανικές διαδικασίες και τον τρόπο ζωής που το τροφοδοτεί. Και τα δύο καταστρέφουν τα αποθέματα για τη δημιουργία προϊόντων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε αποτεφρωτήρες. Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες εκδόσεις προτύπων

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση των νέων προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 τα οποία αντικατέστησαν τις προηγούμενες εκδόσεις τους. Είναι επίσης σε στάδιο   ISO / DIS 45001 το  πρότυπο που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001.

Τα νέα πρότυπα προσδίδουν νέα διάσταση στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Έγιναν πιο πελατοκεντρικά και υποστηρίζουν δυναμικότερα τις επιχειρήσεις στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η κοινή τους δομή, η απαίτηση για διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων και ενδιαφερομένων μερών  καθώς και η καλύτερη περιγραφή του πλαισίου της επιχείρησης (Business Context).

Παράλληλα παρατηρείται αύξηση της επιχειρηματικής ανάγκης για μοντέρνα πρότυπα, όπως, ISO 28000:2007 (Ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας), ISO 22301:2012 (Επιχειρησιακή συνέχεια) και ISO 27001:2013 (Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών).

Η εταιρίας μας για ακόμα μια φορά πρωτοπόρησε έχοντας ήδη πελάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22301:2012 και ISO 9001:2015. Έχουμε δημιουργήσει την απαραίτητη μεθοδολογία για να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις / οργανισμούς οι οποίοι είναι ήδη πιστοποιημένοι με παλαιότερες εκδόσεις προτύπων ή που θέλουν να προχωρήσουν με πιστοποίηση με οποιοδήποτε νέο πρότυπο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.