Επιχορηγήσεις για Εισαγωγή Καινοτομίας – “Πρόγραμμα Κουπόνια Καινοτομίας”

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αφορά σε ένα απλό μηχανισμό στήριξης των επιχειρήσεων, μέσω της εξαργύρωσης «Κουπονιών Καινοτομίας», για την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε πατήστε εδώ