Από το 1989, εξυπηρετήσαμε πελάτες από ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας και τομέων της οικονομίας.

Προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας στον Ιδιωτικό αλλά και στο Δημόσιο τομέα, Αρχές Τοπικής Ανάπτυξης και μη Κυβερνητικούς οργανισμούς στους τομείς :

  • Βιομηχανία
  • Κατασκευές
  • Τουρισμός και Αναψυχή
  • Εμπόριο
  • Μεταφορές
  • Λιανικό Εμπόριο
  • Διεθνές Μάρκετινγκ / Εμπόριο
  • Γεωργία
  • Χρηματοοικονομικά και Ασφάλειες
  • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Οι “αποστολές” που αναλαμβάνουμε ποικίλουν, από μεγάλα προγράμματα με πεδίο εφαρμογής σε διάφορους οργανισμούς ή συγκεκριμένα σε ένα οργανισμό ή τμήμα, μερικές φορές σε συνεργασία με άλλους γνωστούς Συμβουλευτικούς Οίκους, ιδιαίτερα όταν το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάντοτε εργαζόμαστε με τους πελάτες με φιλοσοφία στενής συνεργασίας, είτε αφορά στο διοικητικό συμβούλιο ενός μεγάλου ιδιωτικού οργανισμού, είτε μία δημόσια υπηρεσία, μία ομάδα εργασίας, ένα τμήμα ή μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση.

FacebookTwitterLinkedIn