Συμμετοχή της CBA στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FinaRet

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στην Δημοσιογραφική Εστία την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009, ημερίδα η οποία συνδιοργανώθηκε από τις εταιρίες Conquest Business Advisors (CBA) και Cyprus Development Bank (CDB) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου FINA-RET. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe.

Στο FINA-RET συμμετείχαν οργανισμοί από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και είχε ως στόχο το σχεδιασμό χρηματοδοτικών πακέτων για επενδύσεις σε μικρής κλίμακας Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Κατά την ημερίδα, την οποία προλόγισαν οι κύριοι Σόλωνας Κασσίνης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του FINA-RET καθώς και εκτενέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούσαν την Κύπρο. Στην ημερίδα/εργαστήριο, συμμετείχαν επίσης δύο ξένοι ομιλητές από Γαλλία και Γερμανία οι οποίοι παρουσίασαν την υπάρχουσα κατάσταση στα θέματα της ενέργειας στα αντίστοιχα κράτη.

Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε την διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και χρηματοδοτικών πακέτων σε ότι αφορά σε επενδύσεις από ΜΜΕ και νοικοκυριά. Στο ακόλουθο στάδιο έγινε στοχευόμενη έρευνα αγοράς και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων χρηματοδοτικών σχεδίων έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες των καταναλωτών για επενδύσεις σε μικρής κλίμακας τεχνολογίες.

Όπως ανέφερε ο κύριος Λούης Μ. Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της CBA, η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από το Έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως λόγω της καίριας σημασίας που έχει αποκτήσει ο τομέας της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Η αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών σχεδίων θα βοηθήσει στην περεταίρω προώθηση των Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας συνεισφέροντας στην υλοποίηση του στόχου για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο στην ιστοσελίδα http://www.finaret.eu/

18112009_1

18112009_2 18112009_3