Συμμετοχή της CBA στο πρόγραμμα Eco – Innovation της Ε.Ε.

Την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Eco-Innovation της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύστημα ανακύκλωσης ημιακάθαρτου (γκρίζου) νερού με την εμπορική επωνυμία Cyprobell έχουν πετύχει οι κυπριακές εταιρίες Υδρανός Λτδ. και CBA – Conquest Business Advisors. Η εναρκτήρια συνάντηση για εκκίνηση του έργου από τις δύο εταιρίες, με συμμετοχή εκπροσώπου από την Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της CBA στις 29 Σεπτεμβρίου, 2009.

Βασικό στόχο του χρηματοδοτούμενου έργου αποτελεί η ενημέρωση φορέων, επιχειρήσεων και του κοινού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, για τα οφέλη από την χρήση του συστήματος Cyprobell τόσο για τον χρήστη όσο και στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Δρ. Χρυσόστομο Καμπανέλλα, Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας Υδρανός, «το σύστημα ανακύκλωσης ημιακάθαρτου νερού Cyprobell είναι ένα πρωτοποριακό Κυπριακό προϊόν, αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης 10 χρόνων, με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το Cyprobell είναι ήδη εγκατεστημένο σε κατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανίες, στρατόπεδα, σχολεία, γήπεδα, γηροκομεία και άλλους χώρους. Το νερό, μετά την επεξεργασία του, είναι κατάλληλο για άρδευση κήπων ή για χρήση στα αποχωρητήρια. Η κυβέρνηση, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επιχορηγεί την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος Cyprobell με €3.000 για κάθε κατοικία, ποσό το οποίο καλύπτει περίπου το 80% της συνολικής δαπάνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας CBA – Conquest Business Advisors, κ. Λούης M. Λοΐζου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμμετοχή της εταιρίας του στο πρόγραμμα, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή όπως και άλλες κυπριακές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες συμμετάσχουν σε μελλοντικά προγράμματα στα πλαίσια του Eco-Innovation. Σύμφωνα με τον κ. Λοΐζου «γενικότερα, τα οφέλη από την συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. είναι πολλαπλά και όχι μόνο οικονομικά, παρόλο που τα τελευταία είναι, όντως, άμεσα και σημαντικά».

Η εταιρία Υδρανός Λτδ. ιδρύθηκε το 1997 και πρωτοπορεί στην παροχή λύσεων για εξοικονόμηση πόσιμου νερού με την επεξεργασία, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ημιακάθαρτου (γκρίζου) νερού για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Η CBA ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με συμμετοχή σε πάνω από 40 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή/και την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco – Innovation, στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation

eco-innovation_Logo

Για πληροφορίες σχετικά με την εταιρία Υδρανός και τα προϊόντα ανακύκλωσης ημιακάθαρτου (γκρίζου) νερού Cyprobell, στην ιστοσελίδα http://www.hydranos.org

29092011_hydranos