Νίκος Ξυπτεράς

Νέο στέλεχος στην ομάδα μας.

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Νίκο στην όμαδα μας. Ο Νίκος είναι εξειδικευμένος σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο στο email: nicosxypteras@cba.com.cy.

linkedin profile