Επιχειρηματικότητα στην Πράξη – Επιχορηγημένο σεμινάριο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να διοικούν αποδοτικά επιτυχημένες επιχειρήσεις. Στα μαθήματα δίνονται τόσο οι θεωρητικές βάσεις  όσο και ένα σύνολο εύχρηστων εργαλείων για:
  • ποιοτική διοίκηση της επιχείρησης
  • ανάπτυξη της παραγωγικότητας και των δραστηριοτήτων πώλησης
  • διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού  και
  • ένταξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς
Ημερομηνία έναρξης: 12/10/15 – Ημερομηνία λήξης: 9/11/15
Εισηγητές: ο κος Λούης Μ. Λοΐζου, πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων και Διευθυντής της CBA Ltd, και η δρ. Μαρία Ανδρέου, διευθύντρια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης TC Square Ltd.

17092015