Σχέδια Ενίσχυσης Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε τη 2η προκήρυξη των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους, νέες και γυναίκες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων που φτάνουν μέχρι και το 50% της επένδυσης με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 20/12/2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19/03/2018.

Νεανική επιχειρηματικότητα – Δικαιούχοι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους

Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Δικαιούχοι:

 • Γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους

Η χρηματοδότηση αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες εμπίμπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 1. Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτήρια – Διαμόρφωση χώρων
 2. Κατάρτιση
 3. Προβολή / Προώθηση
 4. Άλλες Δαπάνες
 5. Κεφάλαιο Κίνησης

Στην κατηγορία “Άλλες Δαπάνες” το Σχέδιο προνοεί επιχορήγηση και για “Δαπάνες Συμβούλων” για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης, με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τα €1000. Η CBA ως μια καταξιωμένη εταιρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι στη διάθεση σας να βοηθήσει στην ετοιμασία και υποβολή της αίτησης σας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22820800 ή να στείλετε email: [email protected]

Ενημερωτική Ημερίδα για το ISO 20700

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ), σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με κύριο θέμα το διεθνές πρότυπο ISO 20700, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, 2017 στο ΚΕΒΕ.

Στόχος αυτού του διεθνούς προτύπου είναι η βελτίωση της διαφάνειας και της αντίληψης μεταξύ των πελατών και των παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Σύμβουλος της εταιρίας μας κ. Λούης Μ. Λοΐζου θα είναι ένας από τους ομιλητές της ημερίδας αφού είναι ο επίσημος εθνικός αντιπρόσωπος της Κυπριακής Εταιρίας Πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO PC 280.

H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής.

SME Instrument: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

Το SME Instrument είναι ένα νέο εργαλείο/πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την απευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων ΜμΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά. Απευθύνεται μόνο σε ΜμΕ οι οποίες είναι εξαιρετικά καινοτόμες, υφιστάμενες, βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument θα υλοποιηθεί μέσω τριών φάσεων:

Φάση Ι: Μελέτη Βιωσιμότητας                    

Για να επιβεβαιωθεί η τεχνολογική/πρακτική και η οικονομική βιωσιμότητα του καινοτόμου έργου πρέπει να γίνει εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας.

Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: εκτιμήσεις κινδύνου, μελέτες σχεδιασμού, έρευνες αγοράς, διερεύνηση διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ.

Ποσό χρηματοδότησης: Κατ ‘αποκοπή ποσό (lump-sum) των € 50.000 (ανά έργο, όχι ανά συμμετέχουσα επιχείρηση)

Διάρκεια: Συνήθως 6 μήνες

Παραδοτέα: Μελέτη βιωσιμότητας (τεχνική και εμπορική) συμπεριλαμβανομένου και ενός αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου (περίπου 10 σελίδες)

 

Φάση ΙΙ: Καινοτόμο Έργο
Αφορά καινοτόμα έργα τα οποία υποστηρίζονται από ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν: παρουσιάσεις, δοκιμές, δημιουργία πρωτότυπου, πιλοτική εφαρμογή, κλιμάκωση, σχεδιασμός, έλεγχος εφαρμογής, επίδειξη, κλπ

Ποσό χρηματοδότησης: ενδεικτικό εύρος € 500.000 – € 2.500.000 (που καλύπτουν έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή σε ειδικές περιπτώσεις έως και 100%).

Διάρκεια: συνήθως 1 έως 2 έτη

Αποτελέσματα:

 • Ένα νέο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία που είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
 • Ένα σχέδιο επιχειρηματικής καινοτομίας με λεπτομερή στρατηγική εμπορευματικής αξιοποίησης και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (30 σελίδες).

 

Φάση ΙΙΙ: Εμπορική Αξιοποίηση
Αφορά κυρίως σε υπηρεσίες για υποστήριξη των ΜμΕ όπως υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας στην αγορά, βοήθεια για την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ και παροχή καθοδήγησης προς την επιχείρηση. Στη φάση αυτή δεν υπάρχει χρηματοδότηση.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την Φάση Ι είναι η 7η Νοεμβρίου 2017 στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει την πρόταση της απευθείας στη Φάση ΙΙ χωρίς να έχει προηγηθεί η Φάση Ι.

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) της επιχείρησης σας για τη Φάση Ι και τη Φάση ΙΙ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22820806 ή να στείλετε email στο [email protected]

 

Σχέδια Επιχορήγησης για Πρόσληψη και Εκπαίδευση Προσωπικού

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δέχεται αιτήσεις για τα πιο κάτω σχέδια, που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων για απασχόληση:

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας 15 -24 ετών, όλων των κατηγοριών και όσων δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Αυγούστου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων ατόμων άνω των 50 ετών και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα άνω των 50 ετών.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €8.400. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Αυγούστου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης κατάρτισης

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ (οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη) στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000 και θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες.
 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 3 Ιουλίου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €8.400 και θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €20.000 και θα παραχωρείται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και αποβλέπει στην καταπολέμηση του φαινομένου απροθυμίας να προσλαμβάνονται άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, είτε λόγω της προκατάληψης ότι δεν είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €10.000 και θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Η εταιρία μας είναι στη διάθεση σας ώστε να σας παρέχει τις υπηρεσίες της αναλαμβάνοντας τα πιο κάτω:

 • αξιολόγηση της ανάγκης
 • επιλογή υποψηφίων
 • υποστήριξη για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • συμπλήρωση και υποβολή και παρακολούθηση της προόδου των αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22820806 ή email: [email protected]

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (01/1.3α.2/1/08.2017/ΣΧ)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Με κύρια επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, ενθαρρύνονται και στηρίζονται μέσω του Σχεδίου επενδύσεις και παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Με το Σχέδιο επιδιώκεται (α) η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός και ο αθλητικός προπονητικός τουρισμός ποδοσφαίρου και κολύμβησης, (β) η στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και (γ) ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων καθώς και παρεμβάσεις σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Επιμερίζεται σε 3 Άξονες με διαφορετικές επιλέξιμες επενδύσεις και εντάσεις ενίσχυσης ως εξής :

Στους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας.

Στον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).

Η Χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:

 • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
 • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €16 εκ.

Ποσοστό Επιχορήγησης / Συγχρηματοδότησης: Μέχρι 85%

Θεματικές Κατηγορίες: Τουρισμός

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2018

ISO/IEC 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Τι είναι το ISO/IEC 27001:2013:

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός / μια επιχείρηση, προκειμένου να διαχειριστούν συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας τους. Οποιαδήποτε μορφή και εάν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές επεξεργάζονται, αποθηκεύονται ή διαμοιράζονται, το ISO/IEC 27001:2013 βοηθάει έναν οργανισμό / επιχείρηση να τις προστατεύει ως προς την:

 • Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
 • Ακεραιότητα (Integrity)
 • Διαθεσιμότητα (Availability)

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι εκφρασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε οργανισμούς / επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα τους ή το μέγεθος τους.

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO/IEC 27001:2013:

Τα οφέλη για έναν οργανισμό / μια επιχείρηση από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 είναι σημαντικά και πολλαπλά, ειδικότερα στην εποχή που ζούμε όπου λόγω και της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας η πληροφορία διαδίδεται ανεξέλεγκτα. Έτσι με την εφαρμογή του προτύπου ένας οργανισμός / μια επιχείρηση:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
 • Προστατεύει τα αρχεία και τα δεδομένα αλλά και προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και των πελατών του οργανισμού ή της επιχείρησης
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών καθώς διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών
 • Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες παραβιάσεων των πληροφοριών ελέγχοντας τις πιθανές αδυναμίες
 • Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους αφού ακόμα και μια απώλεια σημαντικής πληροφορίας μπορεί να επιφέρει άμεσα και έμμεσα έξοδα

ISO/IEC 27001:2013 και Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της ΕΕ

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation) ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 και από τις 25 Μαΐου 2018, θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να διευρύνει την προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε οργανισμός / επιχείρηση που εξυπηρετεί ευρωπαίους πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης. Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν πρόστιμα μη συμμόρφωσης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις ύψους έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο. Ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του ISO/IEC 27001:2013 έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα ώστε να συμμορφωθεί με σημαντικές απαιτήσεις του GDPR. Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας ώστε να σας οδηγήσουν στην εγκατάσταση και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του προτύπου ISO/IEC 27001:2013. Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 22820806 ή μέσω email: [email protected]

 

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, έχει ανακοινώσει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2017 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 10η Νοεμβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας ώστε να σας οδηγήσουν στην εγκατάσταση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS και εν τέλει στην καταχώρηση του οργανισμού / της επιχείρησής σας στο Μητρώο EMAS. Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22820800 ή μέσω email: [email protected]

Πιο κάτω μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό του Σχεδίου και το έντυπο υποβολής της αίτησης:

Οδηγός Σχεδίου

Έντυπο αίτησης 

Πως να προστατευθείτε από το Ransomware

Ransomware:

Το κακόβουλο λογισμικό Ransomware είναι υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση (cyberattack) που έχει δεχθεί ποτέ το παγκόσμιο και η οποία είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Εταιρίες, οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες είναι μερικά από τα θύματά του. Πώς λειτουργεί όμως, πώς εγκαθίσταται και πως μπορούμε να προστατευθούμε από αυτό;

Πως λειτουργεί:

Το ransomware είναι ένα κακόβουλο λογισμικό το οποίο όταν προσβάλει έναν υπολογιστή κλειδώνει τα αρχεία του κατόχου του με τη χρήση της κρυπτογράφησης (encryption) και σαν αποτέλεσμα ο χρήστης δεν έχει πλέον πρόσβαση σε αυτά. Ο κάτοχος του υπολογιστή στη συνέχεια καλείται να πληρώσει στους δράστες της επίθεσης ένα συγκεκριμένο ποσό, συνήθως σε bitcoins, για να ξεκλειδωθούν τα αρχεία και να επανακτήσει και πάλι τον πλήρη έλεγχο.

Πως εγκαθίσταται:

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να σταλεί μέσω κάποιου κακόβουλου email. Στο email αυτό θα υπάρχει είτε σαν διεύθυνση (link) είτε σαν επισυναπτόμενο αρχείο(attachment). Αν ο χρήστης πατήσει το link ή ανοίξει το επισυναπτόμενο αρχείο αυτόματα το κακόβουλο λογισμικό «επιτίθεται» στον υπολογιστή.

Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί μέσω μιας κακόβουλης ιστοσελίδας, ενός άμεσου μηνύματος (instant message) ή μέσω ενός μηνύματος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πως να προστατευτείτε και εσείς αλλά και η εταιρία σας:

 • Κάντε τακτικά back up των αρχείων σας στο cloud ή σε εξωτερικό δίσκο
 • Κάντε τακτικά τα updates των Windows αλλά και των browsers
 • Εγκαταστήστε ένα αξιόπιστο antivirus στον υπολογιστή
 • Ενεργοποιείστε το antispam στα email σας
 • Απενεργοποιήστε τις μακροεντολές στο Microsoft Office
 • Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ασφαλείας στις κινητές συσκευές σας και μην κατεβάζετε εφαρμογές από μη πιστοποιημένα sites
 • Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας:
  • Να μην ανοίγει emails τα οποία δεν γνωρίζει από που έχουν σταλεί
  • Να μην ανοίγει links ή να κατεβάζει λογισμικά που δεν γνωρίζει τι είναι
 • Μη δίνεται στο προσωπικό περισσότερη πρόσβαση από όση χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους

ISO 27001 και Ransomware:

Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κακόβουλο λογισμικό Ransomware είναι υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση (Cyberattack) που έχει γίνει ποτέ. Είναι ένας «φαύλος κύκλος» και γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην υλοποίηση σχεδίου για την ασφάλεια των πληροφοριών και στη συνεχή βελτίωση. Πολλά από τα controls του ISO 27001 είναι βασισμένα στην ανάλυση των ρίσκων τα οποία έχουν καθοριστεί από την εταιρία με σκοπό την προστασία των πληροφοριών ως προς την εμπιστευτικότητα (confidentiality), την ακεραιότητα (integrity) και τη διαθεσιμότητα (availability) τους. Το ρίσκο το οποίο σχετίζεται με το κακόβουλο λογισμικό θα πρέπει να προβλεφθεί στην ανάλυση των ρίσκων έτσι ώστε τα controls να μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την απειλή αυτή. Το ISO 27001 δεν δίνει έμφαση μόνο σε IT controls αλλά και controls για να διασφαλιστεί η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τέτοιου είδους απειλές και το καθιστά το ιδανικότερο εργαλείο για την προστασία από το Ransomware ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

 

Κτίζοντας το μέλλον της επιχείρησης σας

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου συνδιοργανώνει με άλλους σημαντικούς φορείς παρουσιάσεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.

IN Business Awards 2016

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017  οι επιχειρηματικές βραβεύσεις του περιοδικού IN Business, ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί στην Κύπρο τα τελευταία εννέα χρόνια.

Απονεμήθηκαν συνολικά έντεκα βραβεία. Συγχαίρουμε όλες τις υποψήφιες εταιρίες και προσωπικότητες του Κυπριακού Επιχειρήν και ιδιαίτερα τους πελάτες μας Hellenic Tzilalis (Cyprus) και Infocredit Group οι οποίοι απέσπασαν τα βραβεία στις κατηγορίες “Υπηρεσίες” και “Μικρομεσαία Επιχείρηση” αντίστοιχα.

Ευχόμαστε σε όλες τις επιχειρήσεις και προσωπικότητες  ακόμα πιο πολλές επιτυχίες στο μέλλον.

Τα συγχαρητήρια μας επίσης στους διοργανωτές.