Σχέδια Ενίσχυσης Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε τη 2η προκήρυξη των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους, νέες και γυναίκες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων που φτάνουν μέχρι και το 50% της επένδυσης με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 20/12/2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19/03/2018.

Νεανική επιχειρηματικότητα – Δικαιούχοι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους

Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Δικαιούχοι:

 • Γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους

Η χρηματοδότηση αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες εμπίμπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 1. Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτήρια – Διαμόρφωση χώρων
 2. Κατάρτιση
 3. Προβολή / Προώθηση
 4. Άλλες Δαπάνες
 5. Κεφάλαιο Κίνησης

Στην κατηγορία “Άλλες Δαπάνες” το Σχέδιο προνοεί επιχορήγηση και για “Δαπάνες Συμβούλων” για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης, με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τα €1000. Η CBA ως μια καταξιωμένη εταιρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι στη διάθεση σας να βοηθήσει στην ετοιμασία και υποβολή της αίτησης σας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22820800 ή να στείλετε email: theodoranikolaou@cba.com.cy