Βραβείο Περιβάλλοντος

Σαν αποτέλεσμα των επιτευγμάτων της κατά τα τελευταία δύο έτη στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η CBA κέρδισε το 3ο βραβείο για μικρές επιχειρήσεις στον διαγωνισμό των Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις για το έτος2011 που είχε προκηρύξει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η απονομή του βραβείου έγινε στις 24 Φεβρουαρίου του 2012 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ξενοδοχείο Hilton.

24022012