Σεμινάριο για τη Διαχείρηση Επαγγελματικών Κινδύνων

Επανάληψη Σεμιναρίου

Η Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων, ΔΕΚ, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρήσεων που σέβονται τους πελάτες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η τεκμηρίωση συστήματος ΔΕΚ αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την συνεργασία με σοβαρούς οργανισμούς.

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πολλοί από τους παράγοντες τους οποίους επικαλούνται οι αποτυχημένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να διαχειριστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο εάν υπήρχε από μέρους της επιχείρηση η ΔΕΚ.

Αυτό το σεμινάριο θα σας δώσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ΔΕΚ συμπεριλαμβανομένου και πρακτικών παραδειγμάτων για την εφαρμογή στις επιχειρήσεις σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22820800 ή 22760029.