Καινοτόμο Πρόγραμμα Αύξησης της Παραγωγικοτητας

Η CBA πρωτοπορεί και πάλι με τον καταρτισμό και υλοποίηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις διεργασίες μιας επιχείρησης. Η εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου έγινε στα πλαίσια της αίτησης των πελατών μας, ΖΧ Fami Ltd., στο Σχέδιο του Κέντρου Παραγωγικότητας με τίτλο «Αντικατάσταση θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση / πρόταση της εταιρίας ZX Fami εξασφάλισε την ψηλότερη βαθμολογία από τις 15 αιτήσεις που τελικά επιλέγηκαν για χρηματοδότηση μέσα από την ανταγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε το Κέντρου Παραγωγικότητας, σε σύνολο πέραν των 60 προτάσεων.

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτήθηκε με:

  • Την υπογραφή Σύμβασης – Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ της ZX Fami Ltd. και του Κέντρου Παραγωγικότητας – Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύμβαση υπογράφηκε την Δευτέρα 10 Μαΐου στα γραφεία του ΚΕΠΑ από τον κ. Χρίστο Ζαχαρίου, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και εκ μέρους του Υπουργείου από τον Δρ. Ιωάννη Μοδίτη, Διευθυντή του Κέντρου Παραγωγικότητας.
  • Τη διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στα γραφεία της εταιρίας ΖΧ Fami Ltd. στην βιομηχανική περιοχή Εργατών, την Τρίτη 11 Μαΐου, με τη συμμετοχή όλου το προσωπικού της εταιρίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με ουσιαστική συμβολή και συμμετοχή όλου του προσωπικού, η ευαισθητοποίηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από την Διεύθυνση της εταιρίας, και τους Συμβούλους της CBA οι στόχοι και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνουν την ετοιμασία και εκτέλεση προγραμμάτων δράσης στους τομείς / τμήματα της παραγωγής, αλυσίδας τροφοδοσίας, εμπορίας, έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και μάρκετινγκ.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας κ. Χρίστος Ζαχαρίου, εξέφρασε σε χαιρετισμό του την πεποίθηση ότι η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας θα βοηθήσει την εταιρία στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για περεταίρω εδραίωση της παρουσίας της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε καινούριες ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Ακολούθως ευχαρίστησε τους συμβούλους επιχειρήσεων της CBA για την πολύτιμη συμβολή τους στην ετοιμασία της πρότασης / αίτησης προς το Κέντρο Παραγωγικότητας, και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι και η εμπλοκή τους στην υλοποίηση του προγράμματος θα είναι εξίσου καταλυτική για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας.

Το πρόγραμμα για ενίσχυση της παραγωγικότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

Η CBA πρωτοπορεί και πάλι με τον καταρτισμό και υλοποίηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις διεργασίες μιας επιχείρησης. Η εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου έγινε στα πλαίσια της αίτησης των πελατών μας, ΖΧ Fami Ltd., στο Σχέδιο του Κέντρου Παραγωγικότητας με τίτλο «Αντικατάσταση θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση / πρόταση της εταιρίας ZX Fami εξασφάλισε την ψηλότερη βαθμολογία από τις 15 αιτήσεις που τελικά επιλέγηκαν για χρηματοδότηση μέσα από την ανταγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε το Κέντρου Παραγωγικότητας, σε σύνολο πέραν των 60 προτάσεων.

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτήθηκε με:

  • Την υπογραφή Σύμβασης – Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ της ZX Fami Ltd. και του Κέντρου Παραγωγικότητας – Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύμβαση υπογράφηκε την Δευτέρα 10 Μαΐου στα γραφεία του ΚΕΠΑ από τον κ. Χρίστο Ζαχαρίου, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και εκ μέρους του Υπουργείου από τον Δρ. Ιωάννη Μοδίτη, Διευθυντή του Κέντρου Παραγωγικότητας.
  • Τη διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στα γραφεία της εταιρίας ΖΧ Fami Ltd. στην βιομηχανική περιοχή Εργατών, την Τρίτη 11 Μαΐου, με τη συμμετοχή όλου το προσωπικού της εταιρίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με ουσιαστική συμβολή και συμμετοχή όλου του προσωπικού, η ευαισθητοποίηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από την Διεύθυνση της εταιρίας, και τους Συμβούλους της CBA οι στόχοι και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνουν την ετοιμασία και εκτέλεση προγραμμάτων δράσης στους τομείς / τμήματα της παραγωγής, αλυσίδας τροφοδοσίας, εμπορίας, έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και μάρκετινγκ.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας κ. Χρίστος Ζαχαρίου, εξέφρασε σε χαιρετισμό του την πεποίθηση ότι η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας θα βοηθήσει την εταιρία στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για περεταίρω εδραίωση της παρουσίας της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε καινούριες ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Ακολούθως ευχαρίστησε τους συμβούλους επιχειρήσεων της CBA για την πολύτιμη συμβολή τους στην ετοιμασία της πρότασης / αίτησης προς το Κέντρο Παραγωγικότητας, και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι και η εμπλοκή τους στην υλοποίηση του προγράμματος θα είναι εξίσου καταλυτική για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας.

Το πρόγραμμα για ενίσχυση της παραγωγικότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

01052010